Usluge

27. jun, 2024

U PREDGRAĐU PARIZA

Jedne noći, kao što je ova na primer, ušao sam u razgovor sa jednom devojkom. Nisam je poznavao do sada.