Osmi deo: Regulisanje boravka usled spajanja porodice

20. aprila, 2021 Napišite komentar

U osmom delu feljtona u kojima advokat iz Pariza, Đorđe Lazić govori o raznim temama koje u mnogome olakšavaju život našim ljudima u Francuskoj tema je regulisanje boravka u Francuskoj usled spajanja porodice. Ovo je jedna od najinteresantnijih tema i veoma značajna za naše ljude u Francuskoj.

Spajanje porodice (regroupement familial)

Postupak spajanja porodice omogućava strancu koji ima dozvolu boravka da traži da mu se u Francuskoj pridruže supružnik i deca po osnovu « prava na normalan porodični život », zaštićenog članom 8 Evropske Konvencije za ljudska prava.

  1. Uslov za stranca 

Pored redovnog boravaka u Francuskoj, osoba koji postavi zahtev za spajanje porodice, mora ispuniti određene uslove.

a) Dozvola za boravak i prisusnost na teritoriji

Osoba mora imati dozvolu za boravak od najmanje godinu dana i živeti u Francuskoj najmanje 18 meseci na dan zahteva ;

b) Minimalni stambeni uslovi

Ista osoba mora dokazati da ima normalan smeštaj u odnosu na porodice koje žive u istoj geografskoj regiji (čl. 411-5 CESEDA).

U zoni A, koja obuhvata Pariz i predgrađe, Azurnu obalu i pogranično područje sa Švajcarskom : 22 m² za domaćinstvo bez dece + 10 m² po osobi do osam osoba, + 5 m² po osobi na više od osam ljudi.
U zoni B, koja se sastoji od ostalih aglomeracija većih od 50.000 stanovnika i određene opštine na rubu pariske aglomeracije, priobalnim i pograničnim oblastima : 24 m² za domaćinstvo bez dece + 10 m² po osobi do osam osoba, + 5 m² po dodatnoj osobi ;
U zoni C, koju čini ostatak francuske teritorije : 28 m² za domaćinstvo bez dece +10 m² po osobi do osam osoba,  + 5 m² po dodatnoj osobi.

c) Finansijska sredstva

Za zahtev za spajanje porodice potrebni su stabilni i dovoljni resursi za porodične potrebe.
Resursi moraju dostići iznos najmanje jednak minimalnoj plati (14 772 € godišnje) povećanoj sa 1/5 na 1/10 u skladu sa veličinom porodice i izračunavaju se na osnovu prihoda ostvarenih tokom dvanaest meseci pre zahteva.
Ovaj minimalni prihod se ne zahteva od korisnika invalidnine koji imaju stopu trajne invalidnosti od 80%.

Prilikom računanja uzimaju se u obzir i sredstava supružnika « koji će porodični budžet povećati stabilnim finansijskim prihodima ». U pitanju su sigurna i stabilna sredstva kao penzija, autorska prava, itd. Socialne i druge vrste pomoći se ne ubrajaju u ta sredstva.

  1. Uslovi za članove porodice

U principu, porodica mora boraviti u inostranstvu. Izuzetak se odnosi samo na supružnika koji već živi u Francuskoj i imati dozvolu za boravak od godinu dana.

Postupak porodičnog okupljanja se odnosi na :

  • supružnika,
  • decu mlađu od 18 godina na dan predavanja zahteva.

Nažalost, porodično okupljanje ne odnosi se na potomke iz inostranstva : roditelje, babu, dedu, itd. Oni, mogu da dođu i ostatnu u Francuskoj duže od 3 meseca sa dozvolom za boravka za posetioce (visiteur). Ova dozvola se izdaje samo neaktivnim osobama koje imaju stabilan mesečni prihod od 1 231 €.

  1. Procedura predaje zahteva

Obrazac « Cerfa n° 11436*05 » se šalje preporučenim pismom nadležnoj regionalnoj kancelariji u Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Obrazac Cerfa n° 11436*05  se nalazi ovde : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11436.do Uz obrazac ide i prilog dokumenata koje zavise od situacije stranke : kopija dozvole za boravk, venčani list, kopija izvoda iz matične knjige rođenih za svako dete, dokaz o poslu, adresi prébivališta, itd.

   4. Procedura obrade zahteva

Ako je dosije kompletan, potvrda o depozitu stiže poštom u kojoj se navodi datum depozita. U suprotnom, OFII vraća zahtev koji se može naknadno regulisati.
Prilikom obrade slučaja, OFFI obaveštava gradonačelnika, koji proverava da li su ispunjeni financijski i stambeni uslovi za udoban zajednički život jednom okupljene porodice u Francuskoj.

  1. Odluka

Posle istrage slučaja, uprava može prihvatiti ili odbiti zahtev.
Porodično spajanje može biti odbijeno samo iz jednog od sledećih razloga :

  • osoba koja zahteva spajanje ne opravdava stabilne i dovoljne resurse ;
  • ili nema normalan smeštaj u odnosu na porodice koje žive u istoj geografskoj regiji ;
  • ili nepoštuje francuski zakon.

U slučaju odbijanja zahteva za porodično spajanje, možete zamoliti upravu ili minista unutrašnjih poslova da preispita vaš sličaj.
Osoba koja je podnela zahtev mora biti obaveštena u roku od 6 meseci od predaje kompletnog dosijea Ofii-u. Ako uprava ne odgovori u roku od 6 meseci, zahtev se smatra kao odbijen.
Žalba upravnom sudu mora biti podnesena u roku od dva meseca od eksplicitne ili implicitne odluke.

  1. Ulazak i boravak porodice u Francuskoj

Po izdavanju potvrde predavanja kompletnog dosijea od Ofii-a, članovi porodice koji se nalaze u inostranstvu moraju zatražiti dugoročnu vizu u francuskoj ambasadi u Srbiji.
Imajte na umu da porodica mora ući u Francusku u roku od 3 meseca od izdavanja dugoročne vize.
Po dolasku u Francusku porodica je obavezna proći lekarski pregled.  Medicinsko uverenje koje izdaje Ofii je od suštinskog značaja za dobijanje dozvole za boravak.
Nakon godinu dana boravka na francuskoj teritoriji sa dugoročnom vizom, supružnik mora podneti zahtev za dozvolu za boravak (Privatan i porodičan život).
Maloletna deca, nemaju potrebe podneti zahtev za dozvolu za boravak sve dok ne dostignu punoletstvo, ili 16 godina ako žele da rade.

Autor :

Advokat Djordje Lazić (Pariz, Francuska, https://www.lazic-avocat.fr)

Autorski doprinos je besplatan, reprodukcija teksta ili dela texta strogo zabranjena (čl. L. 335-2 Zakonik o intelektualnoj svojini).

Datum provere : 15. april 2021.

Izvor :

Conditions du regroupement familial

Instruction de la demande

Délivrance et retrait du titre de séjour

Titre de séjour, ressources, logement du demandeur, âge des bénéficiaires du regroupement

Demande de regroupement familial

Instruction de la demande : rôle de l’Ofii

Instruction de la demande

Décision du préfet

Visite médicale et entrée France

Titre de séjour et certificat médical

Articles 2 et 3

Podržite rad sajta!

Ukoliko želite da pomognete rad našeg sajta "Svi Srbi u Parizu" možete uplatiti vaše donacije preko paypal-a ili vaše bankarske kartice.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnovija obaveštenja direktno na vaš mejl