Šesti deo: Zdravstvena zaštita u Francuskoj za strance “bez papira”

26. marta, 2021 Napišite komentar

Nastavljamo i ove nedelje sa našim feljtonom u kome svake nedelje advokat iz Pariza, Đorđe Lazić, obrađuje temu po temu koja daje veoma važne informacije, ponajviše za ljude bez boravišne dozvole u Francuskoj. Ove nedelje će se govoriti o zdravstvenoj zaštiti ljudi koji nemaju boravišnu dozvolu i nemaju visoke prihode.

Da li stranac “bez papira” i finansijskih mogućnosti može očekivati zdravstvenu pomoć ?

U Francuskoj da. Državna medicinska pomoć (Aide médicale de l’État, AME) omogućava strancima “bez papira” pristup zdravstvenoj zaštiti, pod uslovima stabilnog boravka u zemlji i određnim finansijskim sposobnostima.

1. Uslovi za traženje državne zdravstvene pomoći

Uslovi za traženje državne zdravstvene pomoći (Aide médicale de l’État, AME) su sledeći:

a. Biti “bez papira” (u neregularnoj administrativnoj situaciji)

Prvi uslov za traženje državne medicinske pomoći je biti bez boravišne dozvole, odnosno u neregularnoj administrativnoj situaciji. Znači ne smete imati dozvolu za boravka, niti zahtev za dobijanje dozvole za boravak.

Ako u međuvremenu vaš status u Francuskoj postane regularan, gubite pravo na AME, ali stečete pravo na zdravstveno osiguranje u odnosu na vašu profesionalnu aktivnost.

b. Stabilno nelegalno prisustvo na francuskoj teritoriji

Drugi uslov za AME je stabilno neprestano prisustvo na francuskoj teritoriji duže od 3 meseca. Međutim, ovo pravilo se ne odnosi na vašu maloletnu decu : oni imaju pravo na AME-a čak i ako ne ispunjavate uslov o prisustvu na teritoriji duži od 3 meseca.

Ako ste beskućnik (nemate mogućnosti za prijavu adrese stanivanja), možete odabrati prebivalište u opštinskom centru za socijalnu akciju (CCAS) ili određenom odobrenom udruženju.

c. Slaba finansijska sredstva

Treći uslov je da vaša finansijska sredstva ne prelaze određena ograničenja. U poslednjih 12 meseci, vaša godišnje primanja ne smeju preći 9 032 € za samaca, 13 548 € za dvoje, 16.258 € za 3 osobe, 18.967 € za 4 osobe i 3.613 € po svakoj dodatnoj osobi.

2. Prava koje omogućava državna zdravstvena pomoć

Državna zdravstvena pomoć pokriva medicinsku i bolničku nege u granicama stopa socijalne sigurnosti. To znači da ne morate unapred platiti nikakve troškove. Ista ta prava ima osoba sa kojom živite u paru, kao i vaša deca mlađa od 16 godina (ili do 20 godina ako su redovni studenti).

Međutim, budite oprezni jer sve medicinske ustanove ne prihvaćaju AME iako Nacionalni savet Lekarskog reda redovno podnosi žalbe protiv zdravstvenih radnika koji odbijaju lečenje najugroženijih koji imaju ovu vrstu socijalnog osiguranja. Isto tako, u ustanovama (državnim i dobarim delom privatnim) koje prihvataju AME, treba znati da sledeći medicinski troškovi nisu pokriveni :

  • troškovi za medicinsko pomaganje reprodukcije ;
  • lekovi koji imaju «nisko dokazanu naučnu korist» (koji mogu biti pokriveni u iznosu od 15%) ;
  • banjski tretmani.

Međutim, maloletnici su opet izuzetak : njihovi troškovi lečenja su u svakom slučaju kompletno pokriveni.

3. Kako postaviti zahtev za AME ?

Zahtev za AME je besplatan. Morate popuniti obrazac br. 11573

(https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/93/s3720_homol_mai_2018_version_ameli.pdf).

Obrazac sadrži listu dokumentima koje treba dostaviti u zavisnosti od vaše situacije  : pasoš sa datumom ulaska u Francusku, izvod (i) iz matične knjige rođenih (na francuskom), itd.

Celokupnu traženu dokumentaciju treba dostaviti teritorijalno nadležnom Fondu zdravstvenog osiguranja (Caisse primaire d’assurance maladie, CPAM). Po dobijanju zahteva, CPAM ima 2 meseca da donese svoju odluku. Ako je zahtev prihvaćen, pozvani ste da preuzmete svoju AME karticu.

4. Koliko vremena važi AME ?

AME se odobrava na godinu dana od datuma podnošenja prijave.  To znači da se svake godine morate obnavljati zahtev 2 meseca pre isteka roka AME kartice po istom, gore već navedenom protokolu.

5. Kamo napraviti žalbu u slučaju odbijanja AME ?

Po primanju zahteva, CPAM ima 2 meseca da donese svoju odluku. Bez odgovora u pomenutom roku od 2 meseca, vaš zahtev se smatra kao odbijen. Žalba se mora podneti u roku od 2 meseca od odbijanja (odlukom ili neodgovorom) ispred Komisije za socijalnu pomoć (CDAS).

Autor:

 

Advokat Djordje Lazić (Pariz, Francuska, https://www.lazic-avocat.fr)

Autorski doprinos je besplatan, reprodukcija teksta ili dela texta strogo zabranjena (čl. L. 335-2 Zakonik o intelektualnoj svojini).

Datum provere : 8 februar 2021

Izvor :

Podržite rad sajta!

Ukoliko želite da pomognete rad našeg sajta "Svi Srbi u Parizu" možete uplatiti vaše donacije preko paypal-a ili vaše bankarske kartice.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnovija obaveštenja direktno na vaš mejl