FRANCUSKA : BEZ OVOG PAPIRA OD DANAS NE MOŽETE UĆI U ZEMLJU

Što se tiče formulara za odlazak sa teritorija Francuske koje se nalaze u Evropi prema onima van Evrope, tri motiva je moguće precizirati : važan lični ili familijarni motiv, hitan zdravstveni motiv ili profesionalni motiv koji zahteva hitno putovanje.

Tri formulara su predstavljena kao i ona koja se popunjavaju na isti način u slučaju da izlazite iz kuće u Francuskoj.

Ovde možete preuzeti formulare i popuniti.

Prvi se odnosi na putnike koji putuju iz francuskih teritorija u Evropi u onim van Evrope

 

nastavak na sledećoj strani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

dix + vingt =