Od ponoći je u Francuskoj ponovo uvedena potpuna izolacija. Ipak u posebnim uslovima možete da napustite vaš dom. Za to vam treba na primer potvrda poslodavca ali i ona koju sami vi popunjavate. Sada ćemo vam predstaviti sve potvrde i objasniti čemu one služe.

Prva potvrda je ona generalna i tiče se vašeg izlaska iz kuće u slučaju da:

 • Putovanje između kuće i mesta obavljanja profesionalne delatnosti (posao) ili mesta obrazovanja i obuke

 • Zdravstveni pregledi i nega koji se ne mogu pružiti na daljinu i ne mogu se odložiti; pregledi i nega pacijenata sa dugotrajnim bolestima i kupovina lekova

 • Napuštanje kuće iz ubedljivih porodičnih razloga, radi pomoći ugroženim i nesigurnim osobama ili brige o deci

 • Izlazak iz kuće za osobe sa invaliditetom i njihove pratioce

 • Sudski ili administrativni poziv

 • Učešće u misijama od opšteg interesa na zahtev upravnog organa

 • Putovanja vezana za tranzit za duga putovanja

 • Kratki izlasci, u krugu od jednog kilometra od doma za potrebe kućnih ljubimaca

Ovu potvrdu morate popunjavati svaki put kad budete izlazili iz kuće na papiru ili online.

na sledećoj strani potvrda koju poslodavac mora da popuni

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Laisser un commentaire

vingt − 18 =