Velika mreža trgovaca cigaretama je prekinuta. Istražitelji su zaplenili 200.000 eura u gotovini. Zaplenjeni su i kutije sa cigaretama čija je tržišna vrednost gotovo dva miliona eura.

Zbog visoke cene cigareta u Francuskoj, veoma često se mogu kupiti cigarete “ispod ruke”. One najviše dolaze iz istočne Evrope, uključujući i Srbiju, i sa severa Afrike. Ovo je veoma unosan biznis koji donosi veliki profit švercerima. Oni preko svojih kontakata distribuiraju cigarete u Francuskoj, najviše u regionu Pariza i u delovima oko granice sa Švajcarskom.

nastavak na sledećoj strani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

17 + 10 =