Francuska : Državni savet naredio vladi da ukine zabranu okupljanja u religioznim objektima

U jučerašnjoj odluci i nalogu, sudija u skraćenom postupku primećuje da su moguće strože nadzorne mere od potpune zabrane svih okupljanja u mestima za bogosluženje. Posebno imajući u vidu toleranciju na skupovima gde ima manje od 10 ljudi.

Stoga smatra da je opšta i apsolutna zabrana nesrazmerna u odnosu na cilj očuvanja javnog zdravlja i tako predstavlja, uzimajući u obzir suštinsku prirodu ove komponente slobode bogosluženja, ozbiljno i očigledno nezakonito mešanje u slobodu vere.  

Shodno tome, Premijer Francuske mora da izmeni, u roku od osam dana, dekret od 11. maja 2020., preduzimajući stroge mere srazmerne zdravstvenim rizicima i odgovarajućim okolnostima vremena i mesta, koje se primenjuju na početku kraja izolacije. Sve u cilju da bi se tačno odredilo šta sme a šta ne sme da se radi u verskim objektima.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

trois − un =