Jedna veoma korisna informacija za sve vas. Naime, predstavljamo vam formular (pismo) koje trebate poslati vašoj osiguravajućoj kući u slučaju da posedujete vozilo ili motocikl. Osiguravajuća društva vrše povraćaj određene sume novca zbog sanitarne krize i činjenice da niste uopšte ili veoma malo koristili vaše prevozno sredstvo.

U svakom ugovoru sa osiguravajućim kućama je navedeno da svaki klijent može zatražiti smanjenje godišnje kotizacije ugovora koji je u toku a usled smanjenja rizika zbog određenih razloga, u ovom slučaju izolacije.

Do informacija do kojih smo došli MAIF je već predvideo da izvrši određen povraćaj novca za svoje klijente, AMV daje besplatno jedan mesec kotizacije, MATMUT je preuzeo obavezu da ne povećava cenu kotizacije za sledeću godinu i da umanji vrednost godišnje kotizacije za 75€ za sve one koji su na birou za zapošljavanje.

nastavak i formular na sledećoj strani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

10 − 9 =