Pariz : ”Srbi nisu naizgled religiozni, ali im možete dirnuti u sve pre no u veru, to vam se ne bi smelo dogoditi”

Tursko i Austrougarsko, pa i komunističko zakonodavstvo bili su kudikamo pravičniji i civilizovaniji u odnosu na Srpsku pravoslavnu Crkvu i njene vekovne svetinje. Srpski se pravnici, koliko je poznato, slabo mešaju u svoj posao kad je ova prilika u pitanju, valjda da ne sekiraju montenegrinske kolege koji ih tako štedro ugošćavaju. Slovenac i Hrvat su napisali analize, kakve bar za sada izostaše od strane dične srpske pravničke i publicističke elite.
Veća neizvesnost očekuje režim koji je grubo ogoleo opasne protivurečnosti, koje ukazuju na sve izvesnije okončanje sopstvenog roka trajanja i koji je ovim zakonom nesmotreno sam sebi podmetnuo ubitačnu nagaznu minu.
Neizvesnost i za sestrinski režim na koji se ponajviše oslanja i s kojim ima zajedničku Avnojsku kriptokomunističku i deklarisano brozofilsku strategiju.

Boško Bojović, profesor istorije na Sorboni, na postiplomskim studijama

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

16 − sept =