Veliki skandal u Francuskoj. Trgovina ORGANIMA i delovima tela

Veliki skandal potresa Francusku i jedan od naprestižnijih medicinskih fakulteta René Descartes u Parizu. Naime, desetak godina sve do 2018.godine, po istrazi medija L’Express, hiljade tela, koja su data u svrhu naučnog istraživanja, iskorišćena su za organizovanu prodaju organa i delova tela. Da li će istraga pokazati da i Francuzi imaju svoju “Žutu kuću”?

Od 1953.godine na ovom mestu postoji jedno od dva centra za doniranje tela u naučne svrhe u regionu Pariza. Svake godine veliki broj ljudi donira svoja tela za potrebe nauke. Međutim, zastarele prostorije, loša organizacija i razni drugi problemi su imali za rezultat ostavljena tela u raspadanju koja su čak i pacovi ne retko napadali. Zbog toga su mnoga tela kremirana bez da budu upotrebljena.

nastavak na sledećoj strani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

dix-sept − 11 =