Francuska: Pomoć države za decembar mesec

Ekonomija svih zemalja sveta trpi usled pandemije Korona virusa. Nije ni Francuska izuzeta, ali vlada čini sve da pomogne onima koji su najugroženiji. Ovo su mere vlade predviđene za decembar mesec ove godine.

Za decembar, administrativno zatvorena preduzeća moći će da pristupe fondu solidarnosti bez obzira na njihovu veličinu. Oni će imati pravo izbora između pomoći do 10.000 evra ili naknade od 20% prometa u 2019. godini do ograničenja od 200.000 evra mesečno. Referentni promet koji se koristi za izračunavanje pomoći može biti promet u decembru 2019. godine ili prosečni mesečni promet zabeležen u 2019. godini.

Za mesec decembar, kompanije u sektorima turizma, događaja, kulture i sporta (S1) imaće pristup fondu solidarnosti bez ikakvih kriterijuma veličine kada izgube najmanje 50% prometa. Imaće i koristi od pomoći do 10000 EUR ili od kompenzacije od 15% prometa u 2019. Za firme koje izgube više od 70% prometa, nadoknada će dostići 20 % prometa u granicama od 200000 € mesečno.

Firme u srodnim sektorima (S1bis) sa manje od 50 zaposlenih koje beleže gubitke od najmanje 50% prometa moći će da iskoriste pomoć do 10000 EUR u okviru 80% od gubitka prometa.

Za sve druge firme sa manje od 50 zaposlenih koje mogu ostati otvorene, ali koje pretrpe gubitak veći od 50% prometa, nastavlja se pomoć iz fonda solidarnosti do 1500 evra mesečno u decembru.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

deux × trois =