Verovatno su neki od vas i sami dobili saobraćajne kazne iz drugih zemalja Evropske unije. Najčešće su to kazne za prekoračenje brzine na putu prema Srbiji ili nazad. Dešava se i da naši ljudi koji naprave saobraćajni prekršaj dobiju kaznu na svojoj adresi u Srbiji. Do sada nisu morali da je plate i to se zaboravi, ali od sada u slučaju da je ne plate neće moći ući u Evropsku uniju.

Kazne u Evropskoj uniji za saobraćajne prekršaje idu od 100€ do 1500€ i ukoliko ih ne izmirite u predvišeno vreme dobijate zabranu ulaska u EU koja može biti na veoma dugačak period ili trajna.

nastavak na sledećoj strani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

8 + 5 =